A Nem Adom a Házamat Mozgalom bejegyzései


NE FIZESS! - mert jogod van hozzá

NE FIZESS! - mert jogod van hozzá

A
NE FIZESS!
felszólítás jogi alapja

- KIÁLTVÁNY -
 

A 2014. évi XXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a fogyasztói kölcsönszerződésben - az egyedileg megtárgyalt szerződési feltétel kivételével - semmis az a kikötés, amely szerint a pénzügyi intézmény a kölcsön-, illetve a lízingtárgy megvásárlásához nyújtott finanszírozási összeg folyósítására a vételi, a tartozás törlesztésére pedig az eladási vagy egyébként a folyósításkor meghatározott árfolyamtól eltérő típusú árfolyam alkalmazását rendeli. A (4) bekezdés kimondja, hogy a pénzügyi intézménynek e törvény hatálybalépését követő kilencven napon belül úgy kell az átszámítást elvégeznie, hogy a kölcsön-, illetve a finanszírozási összeg folyósításától kezdődő időponttal a folyósítás és a törlesztés összegének kiszámítása alapjául az ezek esedékessége napján érvényes (2) bekezdés szerinti - a (3) bekezdésben meghatározott esetben a (3) bekezdés szerinti - devizaárfolyam szolgáljon.

A 2013. évi V. törvény 6. könyvének 49. § (1) bekezdése meghatározza, hogy a kötelezett pénztartozását úgy is teljesítheti, hogy a jogosulttal szemben fennálló lejárt pénzkövetelését a jogosulthoz intézett jognyilatkozattal a pénztartozásába beszámítja. A (2) bekezdés szól arról, hogy a beszámítás erejéig a kötelezettségek megszűnnek.
Miután egyértelmű, hogy az idegen devizában nyilvántartott kölcsönök során a pénzintézetek kötelesek visszafizetni a tőlünk jogosulatlanul elvett követeléseket, addig törvényesen számithatjuk be a nekik járó törlesztéseket a visszajáró túlfizetésbe.

Rogán Antal azt közölte a közvéleménnyel, hogy nem fogják visszafizetni a bankok a túlfizetéseket. Ez jogellenes, hiszen senki nem köteles többet fizetni, mint ami már esedékes volt.

Ezért irjatok e kiáltvány szövegével azonos tartalmú levelet a pénzintézeteknek és nyilvánitsátok ki, hogy addig nem fizettek, amig a beszámitott összeg nem lesz egyenlő a nektek visszajáró összeggel!

A pénzintézetek csak a törlesztésekből és a feleslegesen bankokban tartott pénzekből élnek. Ha minél többen beszámitjátok a törlesztéseteket a visszajáró túlfizetésbe, térdre lesznek kényszerithetők a bankok és meg fognak inkább egyezni, minthogy ne follyanak be a követeléseik.

Végre egyszer együtt, szövetségben védjük meg magunkat - s ezzel országunkat is - a kifosztástól!

 

<< Vissza az előző oldalra