A Nem Adom a Házamat Mozgalom bejegyzései


Mozgalmi találkozó jegyzőkönyv (2014/10/02)

Mozgalmi találkozó a Golcs családnál
Dunaharaszti, 2014. 10. 02.

Mielőtt megkezdtük volna a mai napra betervezett munkánkat néhányan különvonultunk a társaságtól, és megbeszéltük, hogy összedobjuk Póka Laci büntetésére a pénzt, mert a csapat nem nélkülözheti őt arra az időre, ameddig a közmunkán múlatja az időt haszontalanul. Természetesen Laci ezt nem akarta elfogadni, és tiltakozni próbált, de a többség akarata érvényesült, és ellentmondást nem tűrően közöltük vele, hogy így döntöttünk, nem tehet ellene semmit.

Ezt követően újabb két tag mutatkozott be, akik csatlakoztak mozgalmunkhoz. Kökény József nyugdíjas Dunaharasztiból érkezett. Lakáshitel szerződését a bank már 3 éve felmondta, de az ügyet nem sikerült megnyugtató módon lezárni. Takács Gábor Dunavarsányból jött. Több mint egy éve nem fizeti hitelét, azóta vitázik a bankkal. A szerződés még nem került felmondásra, a bank most keresi az egyezség lehetőségét.

Vendéglátónk, Marika bemutatta nekünk testvérét, aki azért jött el közénk feleségével együtt, hogy első kézből kapjon információt a hitel problémák megoldási lehetőségéről. Ők is küzdenek igazukért gépkocsi és lakás vásárlási kölcsön miatt. Nehezíti a dolgukat, hogy nem tartózkodnak Magyarországon, mert itt nem találtak munkát.

Ezt követően Póka Laci beszámolt a mai nap legnagyobb eseményéről: a Képviselői Irodaházban tartott kerekasztal megbeszélésről. Megérkezésünk után egy óriási felfedezést tettünk: az irodaházban működik egy OTP bankfiók! Magától értetődő volt, hogy ezt a kínálkozó alkalmat nem hagyjuk ki, és tartunk egy kis plakát ragasztós hangoskodást, hogy az alkalmazottakat tájékoztassuk néhány fontos tudnivalóról. A kerekasztal beszélgetésen elhangzott számos nagyon értékes felszólalás, és utána sajtótájékoztatón is részt vettünk. Kíváncsian várjuk, hogy a médiákban mit látunk majd viszont az elhangzottakból. Az igazi csattanó azonban még hátra volt! A bankfiók meglátogatása! Az alkalom kínálta demonstráció remekül sikerült. Póka Lacinál véletlenül éppen volt néhány plakát, és a felragasztásához – jobb híján – előkerült egy ezer apró cikket rejtő női táskából néhány sebtapasz. A banki ügyintézők annyira meglepődtek, hogy nem tudták mit tegyenek. Gyors telefonálgatás után zavartan próbálták eltüntetni a plakátokat, és távozásra szólítottak fel bennünket. Aztán megjelentek a biztonsági őrök, és ők is láthatóan zavarban voltak. Nem számítottak rá, hogy itt az irodaházon belül ilyen megtörténhet. A pár perces rögtönzött banknevelés után békésen elvonultunk. Vagyis csak akartunk. Póka Lacit ugyanis nem akarták kiengedni! A biztonságiak úgy vélték, hogy őt, mint hangadót, intézkedés alá kell vonni. Ám erre az egész csapat egyhangúlag kijelentette, hogy mi pedig nélküle nem megyünk el innen. Ez megtette a hatását. A kapunál szolgálatot teljesítők izgatottan kapkodtak, és a kiléptető gombjait össze-vissza nyomkodták zavarukban. Végül szabadon távozhattunk, de Laci felé tettek egy kijelentést, hogy gondoskodni fognak róla, hogy ő ide többet ne léphessen be. Mi pedig jóleső érzéssel nyugtáztuk, hogy megmutattuk a hatalmasságoknak, mi bármilyen határt át merünk lépni, ha azt tartjuk célra vezetőnek. És igen, a nyomásgyakorlást tovább fogjuk folytatni, sőt fokozni, és az elveinkhez kitartóan ragaszkodva megyünk tovább az úton, amin elindultunk.

A jogászokkal folytatott tárgyalások azért hasznosak, mert nagyon sokat lehet belőle tanulni. Érdemes jegyzetelni, és elraktározni az információkat, mert ezek jól hasznosíthatók a saját perünk esetében, ha sor kerül rá.

A közösségi oldalon tapasztalt ellenséges megnyilvánulásokkal kapcsolatban csak néhány szóban megemlítettük, hogy ezeket figyelmen kívül kell hagyni, vagy rövid, tömör válasszal elhárítani. Például Balogh Bélának csak annyit, hogy: „Mert a pénz győzni fog!”

A pár perces cigi-szünet után Sugit köszöntöttük születésnapja alkalmából. Isten éltesse sokáig! A torta szeletelése után pezsgő is durrant!

A Váci Mihály vers kiértékelése is megtörtént. Volt aki elégedett volt a felvétellel, de a többség nem tartotta jól sikerült előadásnak, ezért úgy döntöttünk, hogy a következő találkozón megismételjük, és a hibákat korrigálva újra elkészítjük. A vetítendő képek kiválasztásánál körültekintőnek kell lennünk.
Megbeszéltük a következő időszak programjait.

  • A november 20-i demonstrációhoz várjuk az ötleteket, javaslatokat a téma és a helyszín vonatkozásában is.
  • Az év végi záró eseményünk egy autós vonulás lesz december 19-én, melynek során végig látogatjuk az év során előforduló jelentősebb helyszíneket. Addig el kell juttatni a bankokhoz a pályázati felhívásunkat, hogy melyikük szeretné, hogy nála töltsük a napot

Elhangzott még néhány hasznos információ, film ajánló, véleményeztük Kásler Árpád meghívóját a Gyulán tartandó rendezvényére, és kitértünk az aktuális eseményekre az állam kontra bankok persorozatban.

Ennyi fért bele a mai estébe. De folytatása következik! HAJrá!

Készítette: Varga Magdi        
…És ebből, valamint szerénységéből következik, hogy a találkozó egyik lényeges pontját nem írta le: Magdi az új verseskötetét – Melynek címe: Nyeregbe Magyar! – a Nem adom a házamat mozgalom Otthonvédői tiszteletére ajánlott, és ez az első oldalon meg is jelenik.
Köszönjük Magdi, hogy szavakkal, és tettekkel is kiállsz „azok igazáért…”

<< Vissza az előző oldalra