A Nem Adom a Házamat Mozgalom bejegyzései


Az eladósodottság rendezése

Az eladósodottság rendezése

A Nem adom a házamat mozgalom megoldási javaslata az egyik legégetőbb társadalmi, és gazdasági visszahúzó erő rendezésére.

A javaslat alapját a nagyszámú érintettel való hosszas konzultáció, a közgazdasági, és jogi szakértők nyilatkozatai, a bírósági ítéletek, és gyakorlat, valamint Molnár Ervin „Teherlerázás” című tanulmánya szolgáltatta.

Mi történt?

Az embereket csőbe húzták a devizahitelekkel 2002 – 2008. évek között.

 • Magas Forinthitel kamatokkal, és az állami támogatások szűkítésével devizahitel felvételére ösztönözték őket.
 • Fogyasztásra buzdító kommunikációval, agresszív, és megtévesztő reklámokkal emberek millióit hajszolták bele egy szakemberek által már akkor látható csapdába.
 • A valós kockázatok elhallgatásával, a fogyasztóvédelem, és a bankárok iránti bizalom kihasználásával elültették a köztudatba, hogy ez egy hosszútávon tartható, és fizethető módozat.

Ki okozta?

 • Ennyi ember átverése inkább tűnik kitervelt kifosztásnak, mint súlyos szakmai hibának.
 • Az aljas terv teljesítéséhez szükség volt pontos számításokra, politikai, és gazdasági haszonélvezőkre, hatékony kommunikációra.
 • A felelősök személy szerinti megnevezése hosszas, valódi szándékon alapuló nyomozati munkát követően lehetséges.
 • A felelősök kiderítése, és felelősségre vonása elengedhetetlen a társadalmi igazságosság, és megbékélés érdekében.

Ki szenvedte el?

Közvetlen károsultak azok az emberek, akik bízva a pénzügyi szakemberekben, jogászokban, és a fogyasztóvédelemben, gyanútlanul vállaltak hosszú távú kötelezettséget.

 • Családok, akik gazdaságosabbá akarták tenni az otthonukat, mert szakemberek megmutatták nekik, hogy kevesebb lesz a törlesztő részlet, mint amennyit spórolnak a fűtésszámlákon.
 • Fiatalok, akik az eléjük tett kimutatások alapján – gyakran a banki ügyintézővel együtt - kiszámolták, hogy olcsóbban tudnak devizahitellel venni ingatlant, mint bérelni.
 • Jobban kereső szülők, akik így, egy kedvező havi kiadással akarták biztosítani gyermekük ifjúkori lakhatását, életkezdését.
 • Diákok, akik az ország jobbítására fordítható tudásuk megszerzéséhez szükséges anyagiakat akarták úgy előteremteni, hogy képesítésüket kamatoztatva később könnyedén vissza tudják fizetni a kölcsönt.
 • Vállalkozók, akik munkahelyeket, és értéket akartak teremteni, úgy, hogy később a megtermelt többletből könnyedén tudják teljesíteni a kötelezettségeiket. A bank szakembereivel közösen számolták ki, hogy biztosan meg fog térülni a bank által biztosított tőke.
 • Azok a környezettudatos emberek, akik lecserélték öreg, gazdaságtalan, környezetszennyező gépkocsijukat egy modernebb, biztonságosabb járműre. Gyakran ők jobb alkupozícióba kerültek, ha hitelre vették a kocsit, mintha készpénzben fizették volna.
 • Akik a megaláztatásokat, és a fehérgalléros kifosztást már nem tudták elviselni, és maguk vetettek véget az életüknek.

Közvetett károsultak azok az emberek, akik bár nem vettek fel devizakölcsönöket, de a vásárlóerő csökkenése miatt megszűnt, vagy munkahelyeket leépítő vállalkozások munkavállalói voltak. A megszűnt, vagy lecsökkent bevételeik miatt:

 • Nem tudják fizetni a közműszámláikat, vagy lakbérüket.
 • Nem tudnak megfelelő minőségű, és mennyiségű élelmet venni.
 • Forint hitelükkel elmaradtak.

Közvetett károsult a teljes Magyar gazdaság, az állami ellátó, és szociális rendszer, mivel a fogyasztás csökkenése miatt jelentősen visszaestek a járulék, és adóbevételek. A pénzintézetek pedig elenyésző adók mellett külföldre menekítették az extra profitot.

Közvetett kárként jelentkezik a számtalan egészségkárosodás, az elmaradt nyaralások, a külföldre vándorolt családtagok.

Milyen helyzetben van az ország az eladósodottság vonatkozásában?

 • Nagyságrendileg 1 500 lakást már elárvereztek.
 • Számtalan hitelre vásárolt gépkocsit már visszavettek.
 • Százezer lakás van árverezés alatt.
 • További százezer család több mint 90 napos késésben van, de még nem mondták fel a kölcsönszerződését.
 • A lakosság közel 50 %-a nem rendelkezik tartalékokkal. Az Ő törlesztő képességük a legkisebb nehézség hatásra megszűnik.
 • Az adósok nagy része már akkor sem tud törleszteni, ha valamilyen részmegoldás miatt csökkennének a törlesztő részletek.

Mi a megoldás?

 • Kizárólag olyan megoldás jöhet szóba, ami mind a közvetlenül megkárosított, mind a közvetve kifosztott emberek, és az állam helyzetét is rendezi a károkozók terhére.
 • Minden intézkedést megelőzve, vagy azok elmaradása esetén a Nem adom a házamat mozgalom más otthonvédő szervezetekkel együttműködve továbbra is minden jogi, politikai, és akár engedetlenségi eszközt is megragad, hogy senkit ne lehessen jogszerűen elfoglalt otthonából az utcára tenni.
 • A deviza, és forint hitelek jogi rendezéséig, és az okozott károk megtérítéséig minden végrehajtási eljárást fel kell függeszteni.
 • A devizahiteleket a csalás, uzsora, és a folytatólagosan elkövetett kifosztás, valamint 2008. év óta folytatólagosan elkövetett kárenyhítés elmaradása okán el kell törölni.
 • Mivel a károk egyenkénti kiszámítása, és bírósági érvényesítése fizikailag megvalósíthatatlan, a pénzintézetek fizessenek a folyósított összegnek megfelelő kártalanítást minden kölcsönszerződés után oly módon, hogy a folyósított összegből még vissza nem fizetett összeget az állam kapja - egy szociális alapba az egyéb károsultak kárainak enyhítésére - és a maradék, vagyis a banknak bármilyen jogcímen fizetett összegekkel megegyező összegek az adóst illessék adó, és járulékmentesen.
 • Minden, a termék bevezetésekor felelős pozícióban lévő banki alkalmazott, politikus, felügyeleti szervezet vezetője, közjegyző csalás bűntette miatti felelősségre vonását kezdeményezzük.
 • Rajtuk kívül minden olyan banki alkalmazott, banki jogász, bíró, közjegyző, politikus, végrehajtó, stb. akik nem emelték fel a szavukat a devizahitelek eltörlése mellett, és jelen pillanatban is részt vesznek az emberek megtévesztésében, - bűnpártolásért való felelősségre vonását kezdeményezzük.

Megfelelő társadalmi támogatottság esetén teljes adósságeltörlést, az adósság csapdával okozott károk megtérítését szorgalmazzuk.

Törvényeket szorgalmazunk, - civil érdekvédők, és szakértők bevonásával - annak érdekében, hogy pénzügyi területen se lehessen kihasználni a rászorulók nehéz helyzetét, jogi, és pénzügyi ismereteik hiányát annak érdekében, hogy számukra előnytelen szerződéssel kiszolgáltatottá tegyék őket.

A fenti elvekkel megegyező módon kívánjuk rendezni az államadósságot is.

Valódi megoldások iránti elkötelezettségünk, és a Nem adom a házamat mozgalom e témában való jártassága által olyan megoldást szorgalamzunk, ami minden időre föléemeli az emberek érdekét bármilyen pénzhatalom érdekinek.

<< Vissza az előző oldalra