A Nem Adom a Házamat Mozgalom bejegyzései


A NEM ADOM A HÁZAMAT MOZGALOM TÜNTETÉSI SZABÁLYZATA

A NEM ADOM A HÁZAMAT MOZGALOM TÜNTETÉSI SZABÁLYZATA

Elkészült a Nem adom a házamat mozgalom tüntetési szabályzata, melyet bankokban történő véleménynyilvánításokon alkalmazunk.
Ezen írás válasz a bankok egyre szigorodó, mármár nevetséges házirendjére. Mókás volt látni, ahogyan bővítették az ügyfelek viselkedésével szemben támasztott követelményeiket. Tették ezt annak hatására, hogy a rettegett Sárgapólósok egyre több alkalommal jelentek meg a fiókokban egyszerre sokan véleményt nyilvánítani. Azóta a legtöbb bank nem szeretné, ha az ügyféltérben bárki gyertyát gyújtana, kamerázna, tüntetne, sárga felsőruházatban jelenne meg.
Azt felejtették el, hogy az belső szabályzataik nem írhatják felül az alaptörvényekben rögzített véleménynyilvánítási jogokat.
Majd meglátjuk….

 

A NEM ADOM A HÁZAMAT MOZGALOM TÜNTETÉSI SZABÁLYZATA  ÉS MAGATARTÁSI KÓDEXE A BANKOKBAN  ( HÁZIREND )


A Nem adom a házamat mozgalom ( továbbiakban Mozgalom ) fő célkitűzése a SeVizahitelezés ( leánykori nevén deviza alapú vagy deviza-nyilvántartású hitelezés ) címszó alatt elhíresült banki kifosztás sorozat példátlan mértékű káros következményeinek az elhárítása, megakadályozása, orvoslásának a kikényszerítése.


E cél elérése érdekében a Mozgalom elengedhetetlenül szükségesnek tartja  az alaptörvények által biztosított és garantált szabad vélemény-nyilvánítási jogának gyakorlását az elkövető bankokban elsősorban azért, hogy az illető bankok felismerhessék és felmérhessék tettük káros hatásait, és e felismeréstől vezérelve önszántukból térden csúszva bocsánatot kérjenek több millió ember
- szándékos kifosztásáért,
- családok nyomorba és kilátástalanságba taszításáért,
- több ezer ember öngyilkosságba meneküléséért,
- gazdasági erőfölényükkel való súlyos visszaélésükért,
- tisztességtelenségükért,
- mohóságukért és kapzsiságukért, ezzel egyidejűleg a polgári jog általános szabályai szerint kártérítést fizessenek az okozott károkért a Mozgalom tagjainak.


Jelen dokumentum célja, hogy a Mozgalom zavartalan és minőségi tüntetésének, vélemény-nyilvánítási tevékenységének biztosítása, valamint a Mozgalom tagjainak személyes biztonsága és érdekei védelmében a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően meghatározza a bank ügyfélfogadásra nyitva álló területein az elvárt általános magatartási szabályokat.


A Tüntetési Szabályzatban és Magatartási Kódexben foglalt szabályok valamennyi, a bank területén dolgozó személyre és a Mozgalom tagjaira is érvényesek.


Jelen dokumentum a Mozgalom honlapján ( nemadomahazamat.hu ) és minden bankfiókban bárki által hozzáférhető helyen elhelyezésre kerül. Amennyiben valamilyen oknál fogva eltávolításra kerül a bank ügyfélteréből, kérésre a fiókvezető köteles rendelkezésre bocsátani. Ezt a Mozgalom jogosult bármikor ellenőrizni.


1. A Mozgalom tagjai kötelesek rendszeresen részt venni a bankokban történő vélemény-nyilvánításokon, a bank pedig mint bűnelkövető az Univerzum magasabb rendű törvényei értelmében köteles azt minden lehetséges eszközzel elősegíteni. A vélemény-nyilvánítás tűrése szükséges de nem elégséges elvárás. A demonstráció időtartama alkalmanként minimum 15 perc.  Mindannyiszor, ahányszor a bankban dolgozó személyzet részéről bármiféle akadályt észlel a Mozgalom a szabad vélemény-nyilvánításában, vagy fenyegetően, erőszakosan, félelmet, riadalmat vagy megbotránkozást kiváltó módon lép fel a bank a Mozgalom tagjaival szemben, felső határ nélkül megduplázható a vélemény-nyilvánításra szánt időtartam. A bankból történő távozás időpontját a Mozgalom határozza meg.


2. A Mozgalom tagjai egyedül nem léphetnek be egy bankfiók területére sem ügyet intézni, a későbbi nézeteltérések elkerülése és a tanúskodás biztosítása érdekében minimum 5 fő kísérő szükséges. A bank nem korlátozhatja a bankba belépő Mozgalom tagjainak számát. Egy adott ügyintézőnél egy időben tartózkodó kísérők számát a Mozgalom ügyintézéssel érintett tagja jogosult meghatározni. A bankban történteket a Mozgalom köteles megfelelő eszközökkel, különösen hang- és képrögzítő eszközök alkalmazásával dokumentálni. Ehhez nem szükséges a bank beleegyezése, tekintettel arra, hogy a bank sem rendelkezik hasonlóval a Mozgalom részéről.


3. Tilos a banknak bezárnia az ügyfélfogadásra nyitva álló területeit, amikor a Mozgalom tagjai vélemény-nyilvánítási jogukkal kívánnak élni. Tilos továbbá minden olyan magatartás tanúsítása a bank részéről, amely a Mozgalom kiszolgálását, a vélemény-nyilvánítást zavarja, akadályozza, amely a Mozgalom tagjainak jogait és törvényes érdekeit sérti, biztonságérzetét csökkenti vagy alkalmas arra, hogy bennük megbotránkozást és riadalmat keltsen.


4. Különösen ilyen magatartásnak tekinti a Mozgalom, ha a bank által alkalmazott személy- és vagyonőr akár egy ujjal is hozzáér a Mozgalom tagjához vagy a Mozgalom tulajdonában, használatában lévő tárgyakhoz, eszközökhöz. Amennyiben ezek közül bármelyikben szándékosan kárt okoz, köteles azt megtéríteni.


5. Amennyiben a vélemény-nyilvánítás időtartama meghaladja a két órát, a Mozgalom tagjainak megengedett az étel- és italfogyasztás a bank területén. Esetenként éhségszinttől, illetve a Mozgalom döntésétől függően ennél rövidebb tartózkodás esetén is lehetőséget kell biztosítani ezen alapvető életszükségletek kielégítésére. Sürgősségi esetekben  az élelmet és az italt, valamint mosdó helyiség használatát a bank köteles biztosítani. Ha a bank békülése jeléül üdvözlő itallal, kávéval, teával fogadja a Mozgalom tagjait, ez a gesztus a bankról alkotott általánosan lesújtó vélemény javításában feltétlenül pozitívan értékelendő.


6. Tilos a nyílt láng használata, kivéve a születésnapi köszöntések alkalmával, békepipa elszívásakor vagy bármikor, ha ez az eszköz szükséges a vélemény-nyilvánítás kifejezéséhez, így különösen, ha téves adatokat tartalmazó gyúlékony elszámolásokat, nyilvántartásokat, felszólító és felmondó leveleket küldenek.


7. A Mozgalom tagjai számára kívánatos, hogy a banki ügyintézések és vélemény-nyilvánítások alkalmára sárga színű pólót viseljenek, ez azonban nem elvárás a banki ügyintézőktől. Mindazonáltal a Mozgalom örömmel fogadja, ha szolidaritásuk jeleként a banki alkalmazottak is sárga színű pólót öltenek.


8. A vélemény-nyilvánítás eszközeit és a verbális közlések hangerejét a Mozgalom szabadon határozza meg annak megfelelően, hogy a bankok által a társadalomnak okozott károkkal arányos legyen. A vélemény-nyilvánítás eszközei különösen de nem kizárólagosan a megafon, transzparens, síp, dob, csákány, stb.


9. A Mozgalom fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a bank munkatársai szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésével gyanúsíthatóak, úgy hatósági vagy bírósági eljárást kezdeményezzen velük szemben. A Mozgalom jogosult továbbá arra, hogy az ügyintézés, vélemény-nyilvánítás megtagadása vagy bármilyen fizikai atrocitás esetén a rendőrség közreműködését kérje.


10. Amennyiben a bank ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben tartózkodó személyek a jelen dokumentumban foglaltak miatt panaszt kívánnak tenni, azt a Nem adom a házamat mozgalom honlapján Küldj üzenetet menüpont alatt a nap 24 órájában megtehetik.

Közzétéve 2016. február 1.

<< Vissza az előző oldalra